Citáty

„Nikdy neustupujte, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v maličkostech ani velkých věcewinston churchill meditace plzench, o kus ani o kousek, ledaže byste ustoupili cti a dobrému mravu. Nikdy neustupujte před nátlakem, nikdy se nepoddejte zdánlivě zdrcující převaze nepřítele.“

 

Winston Churchill

premiér Spojeného království v letech 1940–1945 a 1951–1955

 

 

 

 

„Všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní a jejich Stvořitel je opatřil určitthomas jefferson meditace plzenými nezcizitelnými právy, mezi něž patří život, svoboda a usilování o štěstí. K zajištění těchto práv se ustavují vlády, jejichž spravedlivá moc vyplývá ze souhlasu těch, kterým vládnou. Kdykoli se nějaká forma vlády zprotiví těmto cílům, má lid právo ji změnit nebo zrušit…“

 

Thomas Jefferson

3. prezident USA, hlavní autor americké Deklarace nezávislosti

 

 

 

albert einstein meditace plzen„Lidská bytost je součást celku, který nazýváme „vesmír“, součást ohraničená v čase a prostoru. Prožívá sebe sama, své myšlenky a pocity, jako něco odděleného od zbytku – je to druh optického klamu vlastního vědomí. Tento klam pro nás představuje jakési vězení, omezuje nás na naše vlastní touhy a vztah k několika nejbližším osobám. Naším úkolem musí být osvobodit se z tohoto vězení tím, že rozšíříme okruh svého soucitu tak, aby zahrnul všechna živá stvoření a přírodu v celé její kráse.“

 

 

Albert Einstein

vědec, laureát Nobelovy ceny za fyziku

 

 

„Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, ameditace plzen

nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“

 

Jan Werich

český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scenárista