Meditace ve zrychleném světě

Svět okolo nás se nám každý den mění před očima. Billboardy politických kampaní střídá reklama na zájezd k moři, na internetu a sociálních sítích se začínají objevovat opět reklamy na produkty, které si člověk jednou zadal do vyhledávače. Svět je v nebývale rychlém tempu a komunikace neustává ani v nočních hodinách. Alespoň ta elektronická. Většina z nás má čím dál tím více ponořenou hlavu do mobilního displeje a méně a méně vnímáme skutečný svět okolo nás. A navíc v nás roste pocit, že nás spíše vyrušuje od světa virtuálního.

Co se ve skutečnosti však mění? Lidské slabosti, touha po moci a penězích, starosti o rodinu, o své zdraví, lidské zkušenosti ve formě radosti nebo zklamání? To všechno je stejné už po tisíce let.

Lidské emoce, myšlenky, které nám nedají spát, vůle k překonávání překážek, to vše, co nás činí lidskou bytostí, tu stále je. Stejně tak i klíč k tomu, jak nebýt napospas zmatku, který vidíme okolo a který také nosíme uvnitř sebe.

Před 2500 lety žili lidé také v neustále se měnící společnosti.  Král Ashoka, jeden z největších vládců všech dob, ovládl téměř celý indický subkontinent a vyvraždil statisíce lidí. Jednoho dne však do jeho mysli sestoupilo vyšší světlo, přijal buddhistickou víru a celý svůj další život zasvětil šíření Buddhova učení o poselství lásky, míru a nenásilí. Díky němu se buddhismus rozšířil do středoasijských zemí a na Srí Lanku, která je dnes jednou z prominentních zemí míruplné buddhistické filosofie.

Kterou dobu lze tedy označit za skutečně převratnou? Přesně právě tu, ve které zrovna žijeme. A možná, že nejde ani o to, aby byla převratná hned pro celý svět najednou, ale aby byla převratná pro každého z nás každý den. Převratná v tom smyslu, že získáme opravdový zážitek světla a míru, který nás dokáže nasměřovat k smysluplnému životu, správnému rozhodování a šťastným zkušenostem.

„Chceš změnit svět? Pak změň nejprve sám sebe.
Chceš změnit sám sebe? Pak zůstaň zcela tichý v moři ticha.“
  
Sri Chinmoy

Umění meditace dříve nebo později takový zážitek nevyhnutelně přináší a s ním také změnu lidského vědomí. Už v posvátných indických védách se praví, že rosteme od menšího světla k většímu – od menšího porozumění k většímu porozumění… A jestli si západ podmanil hmotný svět na základě rozvoje vědy a technologií, tak stejně tak je pravda, že východ světu představil způsob, jak ovládnout ducha.

My dnes můžeme a musíme tyto dva světy sjednotit uvnitř sebe – máme k dispozici vědění světa západního i hlubokou duchovnost východu. Abychom mohli ve svém životě skloubit dynamickou přirozenost naší západní povahy s rostoucí intuicí a moudrostí našeho srdce, je zapotřebí se naučit rozlišovat také dva světy uvnitř nás – svět našich myšlenek (naší mysli) a svět našeho srdce. Díky jednoduchým meditačním cvičením dokážeme ovládat svou mysl a rozšířit světlo svého srdce, které dokáže osvítit naše myšlenky.

Tip: Koncentrace na srdeční centrum

Zavřete oči a soustřeďte se na několik okamžiků na svůj klidný nádech a výdech. Jakoby existoval jen váš dech a nic jiného nebylo důležité. Položte si ruku na střed vaší hrudi. Po chvíli si představte, že váš nádech nepřichází skrze nosní dírky, ale otvorem uprostřed hrudníku. Soustřeďte se na toto místo a ciťte, že pokaždé, když se nadechnete, vaše plíce se plní mírem, který po té zaplavuje celé vaše tělo. S každým výdechem můžete cítit, jak vás opouští neklid, napětí a všechny rušivé myšlenky. To samé můžete zkusit také s koncentrací na místo mezi obočím, lehce nad ním, které je známé jako oko vize – centrum třetího oka.

Krátká, ale pravidelná meditace každý den přináší formativní sílu, která harmonizuje a sjednocuje naši bytost. Vnější svět je rozpolcený právě proto, že je rozpolcený náš svět uvnitř. Jsme příliš jako malá bárka na mohutných vlnách oceánu, pokud spoléháme a žijeme pouze tím, co se děje kolem nás a nevnímáme svůj duchovní svět uvnitř sebe, který disponuje jistotou, energií, mírem, láskou a světlem.

Jedna z nejznámějších duchovních osobností naší doby, Sri Chinmoy tuto souvislost zmiňuje:

„Existují dvě války: vnitřní a vnější. Vnitřní válka je válka, kterou vede naše duše proti omezením, nevědomosti, pochybnosti a smrti. Vnější válka je válka, kterou vede člověk proti člověku, národ proti národu. Vnější války skončí pouze tehdy, skončí-li nejprve válka vnitřní; můžeme to také říct tak, že když ve vnitřním světě vnitřní bytost nebo duše zvítězí nad nevědomostí, strachem, pochybností a smrtí, potom nebude ve vnějším světě potřeba válek. Bojujeme, protože hluboko uvnitř nás máme disharmonii, máme strach, obavy a pochybnost. Když budeme mít hluboko uvnitř sebe mír, radost, hojnost a naplnění, nebudeme vést války. Jak vnitřní válka, tak i vnější válka musí jednou v procesu lidského vývoje skončit.“

Máme štěstí, že žijeme ve svobodné zemi. Uplatňujeme ale svou svobodu v plné míře? Vždy máme možnost volby – svobodu od úzkostí, stresu, negativních myšlenek, zášti, nedostatku sebedůvěry,… Tato svoboda tkví v pocitu vlastní zodpovědnosti – nikdo jiný nás od těchto věcí neosvobodí. Jen my sami v sobě nosíme schopnost mít mír pro sebe a nabídnout ho i ostatním. Čím více ho budeme vlastnit, tím více se bude šířit a tím více posouvat celospolečenské vědomí. Beze slov. Bez přesvědčování.

 „Jeden jediný úsměv nesmírně zvětšuje krásu vesmíru.“  Sri Chinmoy